123

دکتر علی صباغیان

افتخاری دیگر از سوی دکتر علی صباغیان 

هیئت ابوالفضلی (ع)

همشهری آنلاین: کتاب «جام جهانی فوتبال؛ ‌هویت ملّی و منزلت بین‌المللی» تالیف دکتر علی صباغیان  همشهری گنابادی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران است از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وارد بازار نشر شده است.


کتاب «جام جهانی فوتبال؛ ‌هویت ملّی و منزلت بین‌المللی» تالیف دکتر علی صباغیان عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران است که در ۲۱۲ صفحه و با قیمت ۹۰۰۰ تومان از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وارد بازار نشر شده است.

این کتاب در یک مقدمه و چهار فصل شامل تاریخچة شکل‌گیری و تحول جام جهانی فوتبال”،‌ “جام جهانی فوتبال و تقویت هویت و غرور ملّی”، “جام جهانی فوتبال و منزلت‌یابی بین‌المللی” و”آسیب‌های فرهنگی‌ ـ اجتماعی جام جهانی فوتبال” و ” نتیجه گیری” تدوین شده است.

در  مقدمه کتاب نویسنده ضمن بیان مسئله این پرسش ها را مطرح کرده است: “ماهیت جام‌جهانی فوتبال چیست؟ چرا جام‌جهانی فوتبال برای کشورها مهم است؟ دلیل حضور در جام‌جهانی فوتبال یا میزبانی این جام برای کشورهای مختلف چیست؟ چالش‌ها و آسیب‌های فرهنگی که از قِبَلِ فوتبال و جام‌جهانی فوتبال آن فراروی جوامع قرار می‌گیرد کدام است؟ و اعلام کرده که این کتاب در صدد یافتن پاسخ های علمی برای این پرسش هاست.

 

در فصل اول کتاب با عنوان ” تاریخچه شکل گیری  و تحول جام جهانی فوتبال” است سعی شده است تا تبین کاملی از چیستی و ماهیت جام جهانی فوتبال ارائه شود. در این فصل موضوعاتی همچون چیستی ورزش و ورزش قهرمانی مورد تبین قرار گرفته است. همچنین در قسمت های دیگر این فصل منشأ فوتبال، انواع فوتبال و فوتبال باشگاهی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است

در قسمت دیگر از این فصل موضوع جهانی شدن ورزش فوتبال، علل تأسیس فیفا به عنوان نهاد مدیریت جام جهانی فوتبال، شکل‌گیری جام جهانی فوتبال و برگزاری اولین دوره جام جهانی   از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

در قسمت بعدی تاثیر جنگ جهانی دوم بر جام جهانی فوتبال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روند تحول این جام در دوران بعد از جنگ جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.

در قسمت پایانی این فصل نیز نتایج جام جهانی فوتبال در بیست دوره انجام شده، از جهات  مختلف مورد بررسی واقع شده است.

عنوان فصل دوم کتاب” جام جهانی فوتبال و تقویت هویت و غرور ملی” که پس از طرح موضوع بحث معنا و مفهوم هویت، هویت اجتماعی ، هویت ملی وغرور ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

در قسمت های بعدی این فصل ازتباط بین ورزش و هویت ملی، فوتبال و هویت ملی و جام جهانی فوتبال و هویت ملی تجزیه و تحلیل شده و نمونه‌های جهانی از تأثیر جام جهانی فوتبال بر هویت ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در آخرین قسمت فصل تأثیر جام جهانی فوتبال برهویت ملی در ایرانمورد بررسی قرار گرفته است.

عنوان فصل سوم کتاب، “جام جهانی فوتبال و منزلت یابی بین‌المللی” است که ابتدا معنا و مفهوم منزلت یابی و ابعاد آن تحلیل شده و سپس چگونگی تحقق این امر از طریق جام جهانی فوتبال مورد توجه قرار گرفته که در این راستا ارتباط ورزش و سیاست، ورزش و روابط بین‌الملل، ورزش و سیاست خارجی و ورزش و منزلت یابی بررسی شده است.

همچنین در بخش بعدی این فصل ارتباط ورزش و قدرت نرم، ورزش و دیپلماسی عمومی، دیپلماسی ورزشی، فوتبال و روابط بین‌الملل، دیپلماسی فوتبال تجزیه و تحلیل شده است.

در بخش پایانی این فصل نیز ارتباط جام جهانی فوتبال و منزلت یابی بین‌المللی با دیپلماسی عمومی و جام جهانی فوتبال و برند سازی ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

عنوان فصل چهارم این کتاب” آسیب‌های فرهنگی – اجتماعی جام جهانی فوتبال” است. در این فصل ابتدا رویکردهای انتقادی به ورزش تبین شده است و سپس معضلات و چالش های فرهنگی – اجتماعی فوتبال و جام جهانی فوتبال همچون کالایی شدن فوتبال، تجاری شدن فوتبال، مداخله اسپانسرها، ترویج فساد مالی و اختلاس، گسترش معضل شرط بندی در فوتبال، فراهم نمودن بستری برای پول‌شویی، کمک به یکسان سازی فرهنگی و ترویج فرهنگ فوتبال و از بین بردن تنوع فرهنگی، ترویج خشونت و پرخاشگری، ترویج اوباشگری و کمک به نقض حقوق بشر از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

در مجموع کتاب «جام جهانی فوتبال؛ ‌هویت ملّی و منزلت بین‌المللی» ضمن تبین روند تحول و جایگاه بازی های جام جهانی فوتبال نشان می دهد که کشورها و ملتها در نتیجه اهمیت یافتن بازی های جام جهانی فوتبال، چگونه با نگاهی جدید به فوتبال و به ویژه جام جهانی می نگرند و از حضور در این جام یا میزبانی آن به دنبال اهداف مهمی چون غرور ملی، برند سازی بین المللی و مطرح کردن برند ملی، کسب منزلت بین المللی، پیشبرد دیپلماسی عمومی،‌تقویت منابع قدرت نرم، ترویج ارزشهای فرهنگی و کسب منافع اقتصادی برای خود هستند.

عنوان کتاب: جام‌جهانی فوتبال؛ هویت ملی و منزلت بین‌المللی

نویسنده: دکتر علی صباغیان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

نوبت چاپ: اول – مرداد ۱۳۹۳

تعداد صفحه: ۲۱۲ صفحه

قیمت: ۹۰۰۰ تومان

موضوع: ماه مــــحرم، احادیث،
[ یکشنبه 1393/08/18 ] [ ساعت 13 و 37 دقیقه و 32 ثانیه ] [ مهدی زنگوئی مدیریت سایت ]